Hva er effektiv rente?

Rente er ikke bare rente, og det er mange ulike begreper knyttet til rente. Vi har styringsrente, foliorente (som faktisk er det samme som styringsrente), effektiv rente, fastrente, flytende rente, basisrente og...

Barneforsikring

Forsikringen du håper du aldri får bruk for. Helt fra barna har vært nyfødt har jeg hatt barneforsikring. Jeg tegnet forsikring for begge to, så snart det var mulig. Dette er en...