Barneforsikring

Forsikringen du håper du aldri får bruk for. Helt fra barna har vært nyfødt har jeg hatt barneforsikring. Jeg tegnet forsikring for begge to, så snart det var mulig. Dette er en...