Høye strømpriser og ny nettleiemodell fra 1. juli 2022

I 2022 har vi sett en sterk økning i prisene på mat, drivstoff og strøm, i tillegg til at rentene øker. I Norge er det nå historisk høye strømpriser, og innføres det en ny nettleiemodell fra 1. juli 2022. Hvordan påvirker dette strømregningen din?

Strømregningen din består alltid av to komponenter; strøm og nettleie.

Du kan selv velge hvilket strømselskap du vil bruke, men nettselskapet vil avhenge av hvor i landet du bor.

Alle strømkunder i Norge fikk ny nettleie fra 1. juli 2022.

Hvorfor er strømmen så dyr nå?

Høsten 2021 begynte strømprisene å stige. Årsakene er blant annet:

· Mindre vann i magasinene i Sør- Norge

· Høye priser på gass

· Økte priser på kull

· Dyrere klimakvoter

· Lite vind i Europa, og dermed lite produksjon av vindkraft på kontinentet

· To nye strømkabler mellom Norge og Tyskland og England

Strømprisen er ikke regulert av myndighetene, men er et resultat av tilbud og etterspørsel.

Norge både importerer og eksporterer strøm, derfor har strømprisene i Europa også betydning for strømprisene i Norge.

Statnett har beregnet at de to nye strømkablene til Tyskland og England utgjør omtrent 10 prosent av de skyhøye prisene i Sør- Norge.

Kull- og gasskraftverk er omfattet av systemet med klimakvoter. Importen fra disse kraftverkene blir derfor dyrere når CO2- kvotene er dyrere.

Strømmen har aldri vært så dyr før som den er nå. Grafen under viser hvordan strømprisene har utviklet seg i Oslo i perioden 2006 til 2021.

Strømpriser. Kilde: Nord Pool. Pris er eks. skatter og avgifter.

Hva er sammenhengen mellom gasspriser og strømpriser?

Prisen på strøm i Norge påvirkes av prisen på gass, ettersom gass er en viktig kraftkilde i Europa.

Gass brukes for å produsere strøm, slik som også vind, vann og kull.

Når det blir mindre gass tilgjengelig, blant annet som følge av redusert eksport fra Russland, stiger prisene.

Norge er tett sammenknyttet til det europeiske kraftmarkedet gjennom flere utenlandskabler. Kablene gjør det mulig å eksportere strøm når vi har overskuddsproduksjon, og importere strøm når vi har underskuddsproduksjon. Flere kabler til utlandet, vil gjøre at de norske strømprisene blir mer påvirket av strømprisene på kontinentet. På sikt vil det også føre til mer jevne priser.

Utenlandskablene bidrar til økt leveringssikkerhet. Dersom Norge skulle oppleve en svært tørr periode som gir lav vannstand i magasinene, er vi avhengige av å importere strøm.

I hvor stor grad de norske strømprisene påvirkes av strømprisene i Europa, kommer an på hvor stor fyllingsgraden i de norske vannmagasinene er.

Når det er lite vann i magasinene, må vi importere mer strøm til Norge. Høye priser i Europa, gir derfor høye priser i Norge.

Norge eksporterer samtidig store mengder med gass.

Tall fra SSB viser at per mai 2022 har Norge eksportert råolje for 217,8 milliarder kroner. Til sammenligning har vi eksportert naturgass for 395,2 milliarder kroner.

Per mai 2022 var eksporten av naturgass 311 prosent høyere enn på samme tid i 2021.

Hva er ACER?

ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) er energibyrået i EU. Det er et organ som skal sørge for samarbeid mellom medlemslandene I EU når det gjelder kraftmarkedene.

ACER lager ikke egne regler, men skal bistå medlemslandene når det gjelder tolkning av regelverket for kraftmarkedene. ACER skal bidra til å løse konflikter mellom landene knyttet til uenigheter om hvordan lovverket skal tolkes.

ACER skal også sørge for at store land og selskaper ikke bruker sin markedsposisjon, og kjører over de små.

ACER er et tilsyn, og kan ikke pålegge noen land å bygge kraftkabler til utlandet. For Norges del er det Olje- og energidepartementet som tar en slik avgjørelse, i samarbeid med landet det eventuelt skal bygges til.

Er ACER årsaken til høye strømpriser i Norge og Europa?

Nei. ACER er et europeisk samarbeid om regelverk, og påvirker ikke strømprisene verken i Norge eller Europa.

Hvorfor er strømprisene forskjellige i Sør- og Nord- Norge?

I Midt- og Nord- Norge er det nå god tilgang på billig kraftproduksjon, både på grunn av vindkraft og mye vann i magasinene. Det er imidlertid ikke kapasitet nok på strømnettet til å føre dette sørover.

I Midt- og Nord- Norge vil strømprisene holdes nede på grunn av overskuddsproduksjon av strøm.

Kraftprodusentene vil sette en høyere pris på strømmen når det er et begrenset energitilbud, slik det er i Sør- Norge. Fyllingsgraden i magasinene i Sør- Norge er svært lav i forhold til tidligere perioder, på grunn av lite nedbør.

Fyllingsgraden har mye å si for strømprisen, ettersom størstedelen av strømproduksjonen i Norge kommer fra vannkraft. Mindre vann i magasinene gir høyere strømpris.

Den nye forbindelsen mellom Norge og Tyskland, som ble satt i drift i 2020, har også gjort at Sør- Norge er tettere knyttet til strømprisene i Europa.

Grafen under viser hvordan strømprisene har utviklet seg i ulike deler av landet fra oktober 2020 til juni 2022. Fra høsten 2021 har prisene mellom Nord- og Sør- Norge utviklet seg svært ulikt.

Strømpriser. Kilde: Nord Pool. Pris er eks. skatter og avgifter.

Molde, Trondheim og Tromsø ligger på en lav kurve, med lavere strømpriser i juni 2022 enn i samme periode i 2021.

Oslo, Kristiansand og Bergen ligger på den høye kurven, hvor Kristiansand i juni 2022 har lagt seg på et enda høyere nivå enn Oslo og Bergen.

Hva er nettleie?

Nettleie er den kostnaden du betaler for å få fraktet strømmen hjem til deg.

Nettleien består av et fastledd, et energiledd og offentlige avgifter.

Kostnaden til selve strømmen kommer i tillegg.

Dette kan sammenlignes med en vare du kjøper i en nettbutikk. Du betaler for selve varen, og så kommer porto i tillegg. Enkelte nettbutikker har gratis frakt, men det betyr bare at fraktkostnaden er hensyntatt i salgsprisen.

Nettleie kalles også tariff, eller overføringstariff.

Hvor mye av nettleien er offentlige avgifter?

Omtrent halvparten av nettleien er offentlige avgifter.

Hvorfor må jeg betale nettleie?

Du betaler nettleie til det selskapet som eier strømnettet i ditt området, slik at dette selskapet kan drifte og vedlikeholde strømnettet. Dette sikrer deg som forbruker en stabil strømforsyning.

Hvorfor endres nettleiemodellen?

Strømnettet er bygget for å tåle en viss mengde strømforbruk. Dersom strømforbruket øker så mye at dimensjoneringen på strømnettet må økes, har dette en betydelig kostnad.

Formålet med den nye nettmodellen, er at strømforbruket skal bli mer jevnt fordelt. Den nye nettleiemodellen skal belønne forbrukere som jevner ut strømforbruket utover døgnet, og unngår topper i strømbruken. Det er toppene som gjør at kapasiteten på strømnettet vårt blir utfordret.

Nettleien vil bli lavere dersom du bruker mindre strøm samtidig. Kan du for eksempel unngå å ha på stekeovn, oppvaskmaskin og vaskemaskin samtidig som el- bilen står til lading, skal dette redusere nettleien din.

Hva er smart forbruk?

Smart forbruk av strøm betyr at strømforbruket fordeles utover døgnet, i stedet for å ha kortere perioder med svært høyt strømforbruk.

Det er allikevel slik at du ikke skal ha på elektriske apparater når du sover eller ikke er til stede. Unntaket fra dette er å lade el-bil, når du har en godkjent lader som har blitt montert av autorisert fagperson.

Ta alltid hensyn til brannsikkerhet når du benytter elektriske apparater.

Det er ikke større sannsynlighet for at tørketrommelen skal begynne å brenne på natta, men det vil sannsynligvis ta lenger tid før du oppdager brannen. Risikoen er derfor at brannen blir mer omfattende, enn om du hadde vært våken da brannen startet.

Hva bruker mest strøm?

I en vanlig bolig er det oppvarming som krever mest strøm. Dette utgjør omtrent halvparten av strømforbruket.

Hva betyr ny nettleiemodell for deg?

Den nye nettleiemodellen gir deg som forbruker mulighet for å redusere kostnadene ved å tenke nytt angående strømforbruk.

Du reduserer kostnadene ved å bruke strøm i rekkefølge, i stedet for å bruke strøm samtidig.

Foto: Shutterstock/KsanderDN

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *