Felleskostnader i borettslag

Kan styret øke felleskostnader i borettslag, er høye fellesutgifter negativt, hva er IN- ordning og hva er sikringsordning for borettslag? Det, og mer til, får du svar på her.

Felleskostnader i borettslag dekker typisk kostnader til vedlikehold, kommunale avgifter, bygningsforsikring, strøm til fellesarealer og andre kostnader som ikke knyttes til den enkelte boenheten. Det kan også dekke TV, internett og snømåking.

Felleskostnader betales én gang i måneden.

Det er styret i borettslaget som står ansvarlig for å vedlikeholde og drifte eiendommen, og for å gjennomføre de vedtakene som blir fattet på generalforsamlingen. Styret bør derfor ha en ansvarsforsikring.

Hvem bestemmer hvor høye felleskostnadene skal være?

Det er styret i borettslaget som bestemmer. Størrelsen på felleskostnadene bestemmes hvert år i budsjettet. Noen krever inn felleskostnader slik at de reelle kostnadene blir dekt. Andre borettslag krever inn litt ekstra penger, og setter av en buffer på en vedlikeholdskonto.

Hva som inngår i felleskostnadene i det enkelte borettslag, vil fremkomme i årsregnskapet.

Felleskostnadene skal fordeles etter en fordelingsnøkkel, slik dette blir beskrevet i vedtektene. I noen borettslag fordeles felleskostnadene likt, mens det i andre borettslag fordeles etter ulike kriterier. Blant annet størrelse på boligen.

Er høye felleskostnader en ulempe?

Ikke nødvendigvis. Det kan bety at borettslaget har gjort investeringer i bygningsmassen, som øker verdien på boligene i fremtiden. Det kan også bety at styret tenker langsiktig, ved at bygningsmasse og fellesarealer kontinuerlig blir vedlikeholdt.

Kjøper du en bolig med relativt lave felleskostnader, kan det på sin side bety at styret i borettslaget ikke har prioritert å bruke penger på vedlikehold. Kostnadene til oppussing og vedlikehold vil derfor komme på et tidspunkt, og kanskje må mange ting gjøres samtidig. Når man lar være å vedlikeholde, vil risikoen for skader også øke. Det er en kostnad som skal fordeles ut til beboerne.

Lave felleskostnader kan også bety at det er avdragsfrihet på lånet en periode, men at dette vil endres i løpet av få år. Undersøk derfor om felleskostnadene dekker både renter og avdrag.

Lave felleskostnader betyr som regel også at det er mange kostnader du må dekke selv. Det er derfor veldig lurt å sette seg inn i hva som faktisk blir dekket av felleskostnadene, før du kjøper en bolig i borettslag. Slik får du oversikt over de reelle kostnadene.

Undersøk om det er forventet en økning i felleskostnadene. Skal borettslaget i gang med en større oppussingsjobb? Greit å vite før du kjøper!

Hva er fellesgjeld?

Fellesgjeld er felleslån som borettslaget har tatt opp for å bygge og vedlikeholde boligene.

Du er ansvarlig for den delen av lånet som er knyttet til din bolig. Borettslaget som helhet står ansvarlig for den samlede gjelden.

Hvor mye har jeg i fellesgjeld?

Når du kjøper en bolig i et borettslag, skal det fremkomme i salgsdokumentene hvor stor andel av fellesgjelden som er knyttet til boligen.

Dersom du allerede eier en bolig i et borettslag, fremkommer din del av fellesgjelden på skattemeldingen din.

Er kjøpesum inkludert fellesgjeld?

Kjøpesummen for en bolig i et borettslag består av et innskudd (prisantydning) og fellesgjeld, som samlet sett utgjør prisen du må betale for boligen.

Prisantydning + fellesgjeld = totalpris.

Har fellesgjeld noen betydning for boliglånet mitt?

Ja, det har betydning i forhold til hvor mye du kan låne i banken. Med dagens låneforskrift, kan du som hovedregel maksimalt låne 85 prosent av boligens verdi. Du kan også maksimalt låne 5 ganger inntekten.

Dersom du ønsker å kjøpe en bolig som har prisantydning 3 millioner kroner og 1 millioner kroner i fellesgjeld, er den samlede prisen 4 millioner kroner.

Banken forholder seg da til at prisen på boligen er 4 millioner kroner. Fellesgjelden regnes også som gjeld, og trekkes fra på lånebeløpet banken kan tilby deg.

Hva er IN- ordning?

Dersom borettslaget har en IN- ordning, betyr det at du kan betale hele eller deler av fellesgjelden på din bolig når du ønsker det.

IN står for individuell nedbetaling.

Fordelen med IN- ordning er at du reduserer de månedlige kostnadene. Dersom du ønsker å selge boligen din, vil den nye eieren også nyte godt av at fellesgjelden er helt eller delvis nedbetalt.

Bør du nedbetale fellesgjelden?

Dersom du må ta opp lån for å nedbetale fellesgjelden, vil dette ofte ikke lønne seg. Borettslag oppnår gjerne bedre lånebetingelser i banken enn det du kan få på egenhånd.

Dersom du bruker oppsparte midler, blir dine tilgjengelige midler redusert. Dersom du senere har behov for en større sum med penger og må låne dette, er dette lånet sannsynligvis mindre gunstig enn det borettslaget har i fellesskap.

Ta en grundig vurdering av økonomien din før du eventuelt nedbetaler fellesgjelden.

Hva skjer om noen ikke betaler felleskostnadene?

Det avhenger av hvilke avtaler som gjelder for det enkelte borettslag.

Du bør undersøke om borettslaget har en sikringsordning i forhold til felleskostnader. Uten sikringsordning, vil det være de andre beboerne i borettslaget som må dekke ubetalte felleskostnader.

Sikringsordningen er en forsikring som borettslaget kjøper.

Det er to store aktører på markedet for sikringsordninger for felleskostnader i Norge.

Alle OBOS- borettslag er medlem av OBOS’ sikringsordning.

Alle borettslag som er medlem av NBBL (Norske Boligbyggelag), har mulighet for å sikre seg gjennom Borettslagenes Sikringsordning (SBS).

Dersom enkelte beboere ikke betaler felleskostnadene, får det ingen betydning for borettslaget som helhet dersom borettslaget har en sikringsordning.

Beboeren som ikke betaler, vil først motta en eller flere purringer på felleskostnadene. Dersom fakturaen ikke blir betalt, går saken videre til inkasso. I siste instans kan dette medføre tvangssalg av boligen.

Dersom boligen blir tvangssolgt, vil en andel av salgssummen benyttes til å dekke de ubetalte felleskostnadene. Blir det ikke nok midler igjen, vil sikringsfondet dekke det resterende beløpet.

Foto: Borettslag – Shutterstock/Andrii Yalanskyi

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *