Renteøkning i 2022

Renteøkning i 2022 – hva betyr det for deg?

Norges Bank satte opp styringsrenten til 1,25 prosent i dag. Hvordan vil dette påvirke din økonomi?

Styringsrenten er enkelt forklart den renten bankene får på sine innskudd i Norges Bank.

Styringsrenten er det viktigste virkemiddelet Norges Bank har, for å stabilisere prisveksten og utviklingen i norsk økonomi.

Årsaken til at rentene nå stiger, er den kraftige prisveksten vi har hatt en periode. Blant annet som følge av pandemien og krigen i Ukraina. Drivstoff, byggematerialer, mat og strøm er blant de varene som har økt mye i pris.

Styringsrenten påvirker hvilken rente bankene setter på sine utlån. Utlånsrenten fra bankene er høyere enn styringsrenten. Jo høyere styringsrenten er, jo høyere må utlånsrenten være for at det skal være lønnsomt for bankene å låne ut penger.

Dersom du har lån, vil rentene på dette lånet nå øke. Når du bruker mer penger på å betale på lån, vil det bli mindre penger til å bruke på varer og tjenester. Dette vil igjen føre til at prisveksten ikke øker like mye som den ellers ville ha gjort.

Selv om det kan gå hardt ut over lommeboken til den enkelte, er det et godt tegn for økonomien som helhet at rentene øker. Det betyr blant annet at det er høy aktivitet i økonomien, og lav arbeidsledighet.

Hver enkelt bank fastsetter sine egne utlånsrenter. Det er stor konkurranse mellom bankene, så det vil ikke være en fordel å sette utlånsrenten til 10%, hvis alle andre har en utlånsrente på 4%.

Du kan enkelt sammenligne hvilke betingelser du kan få på boliglånet ditt på sider som bytt.no, renteradar.no og finansportalen.no. Det er den effektive renten som har betydning når du sammenligner lån.

Bankene kan heller ikke plutselig endre utlånsrenten. Bankene har en varslingsplikt på 6 uker. Dersom renten på lånet ditt skal økes, skal du få beskjed fra banken om dette.

Hvor mye rentene vil øke i tiden fremover, vet vi ikke enda. Signalet fra sentralbanksjef Ida Wolden Bache, er at styringsrenten skal opp til 1,5 prosent i august. Og den skal øke mer etter det.

Hvorvidt det er riktig av Norges Bank å sette opp styringsrenten så mye og så fort, er jeg heller usikker på. Økt rente medfører blant annet mindre boligbygging. Vi trenger mer boligbygging, ikke mindre.

Vi har opplevd en ekstremt stor prisvekst for drivstoff og strøm. Samtidig øker prisene på mange varer som følge av lavere tilbud fra utlandet. Økte renter vil påvirke prisen på disse varene i svært liten grad.

Det er all grunn for de med store lån å sette av penger til en buffer, og undersøke om du kan få en lavere rente på boliglånet. Hvis du ikke ønsker å bytte bank, går det an å ta kontakt med din nåværende bank og prute på rentebetingelsene. Om du har fått et lånetilbud fra en annen bank, kan du bruke dette som forhandlingskort.

Foto: Renteøkning – Shutterstock/Andrey Popov

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *