Priser på drivstoff

Priser på drivstoff har aldri vært høyere i Norge enn den er nå.

Det viktigste å gjøre for å spare penger, er å følge med på prisene gjennom dagen og uka. Prisene varierer nemlig svært mye bare på én dag.

Det er laget en app som heter Drivstoffappen. Her kan du enkelt sjekke prisene på din bensinstasjon.

For noen dager siden var jeg ute og kjørte. Akkurat på dette tidspunktet var bensinstasjonene i gang med å endre prisene på drivstoff. På den ene siden av veien lå det en UnoX. Her var prisen på bensin 22,79 kroner. På den andre siden av veien lå det en Cirkle K. Her var prisen på bensin 27,13 kroner.

Jeg har tidligere kjørt bilen til det nesten er tomt for bensin. Når jeg fyller bensin, pleier jeg da å fylle i overkant av 40 liter.

I dette tilfellet ville det ha kostet meg 912 kroner å fylle på UnoX, og hele 1085 kroner å fylle på Cirkle K.

Etter at prisene på drivstoff steg til himmels, har jeg endret vanen med å vente til tanken er tom før jeg fyller. Dersom jeg ser en relativt lav pris på bensin, fyller jeg opp tanken der og da.

Andre ting du kan gjøre for å spare penger på drivstoff, er å sørge for å ha nok luft i dekkene. Dersom du kjører rundt med for lite luft, øker forbruket av drivstoff.

Har du takstativ eller takboks? Ta det av når du ikke bruker det. Den ekstra vekten på bilen øker også forbruket av drivstoff.

Så hvorfor er prisene på drivstoff blitt så skyhøye?

Noe av forklaringen er krigen i Ukraina, økt oljepris og pandemien. En annen viktig faktor som bidrar til å holde prisene høye, er avgifter til staten.

Litt forenklet kan vi si at prisen du må betale for drivstoff består av tre komponenter:

– Avgifter til staten

– Internasjonal innkjøpspris på drivstoff

– Egne kostnader og marginer for selskaper som selger drivstoff

De avgiftene du betaler til staten består av veibruksavgiftene, CO2- avgift og merverdiavgift.

Det er Stortinget som bestemmer størrelsen på avgiftene.

I 2022 er veiavgiften 4,95 kroner for bensin, og 3,52 kroner for diesel. CO2- avgiften er 1,78 kroner for bensin, og 2,05 for diesel.

Til sammen utgjør de faste avgiftene 6,73 kroner per liter bensin, og 5,57 kroner per liter diesel.

I tillegg kommer altså merverdiavgiften, som utgjør 20 prosent av pumpeprisen.

Under kan du se hvor mye de samlede avgiftene utgjør av drivstoffprisen ved ulike pumpepriser.

Foto: 1Inntekt

Fra grafen kan vi se at når pumpeprisen på bensin er 18 kroner, utgjør avgiftene nesten 60 prosent av prisen. Når pumpeprisen øker til 28 kroner per liter, utgjør avgiftene på bensin 44 prosent.

Årsaken til at den prosentvise andelen reduseres når pumpeprisen øker, er at veiavgiften og CO2- avgiften er konstante. Veiavgiften for bensin er 4,95 kroner per liter, uavhengig av pumpeprisen.

Selv om prisene på drivstoff nå er rekordhøye, er det dessverre ikke utsikt til at de vil reduseres med det første. De internasjonale forholdene kan vi i liten grad påvirke. Dersom prisene skal reduseres merkbart nå, er det opp til regjeringen å endre nivået på de statlige avgiftene.

Enkelte analytikere har spådd prisene opp til 40 kroner per liter nå i sommer. Da får vi bare vente og se om de får rett.

Foto: 1Inntekt/priser på drivstoff

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *